Varför visselblåsa?

På LH Vent Teknik strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Det är därför viktigt för oss att det finns tydlig information om hur man kan rapportera konfidentiellt och säkert.

Vem kan rapportera?

Om du är eller har varit verksam inom LH Vent Teknik kan du rapportera missförhållanden. 

Vad kan rapporteras?

Vi uppmuntrar dig att rapportera om du misstänker missförhållanden inom LH Vent Teknik som är av allmänt intresse att avslöja. Du behöver inte ha bevis för dina misstankar, men alla rapporteringar måste göras i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?

Alla rapporteringar hanteras konfidentiellt. Personuppgifter som inte är relevanta kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Rapporter granskas initialt av en extern mottagare för att säkerställa oberoende hantering. Därefter kan interna kontaktpersoner inom LH Vent Teknik ta över ärendet vid behov.